POLÍTICA MEDIAMBIENTAL DE LLOGUER SEGUR S.A.U.

LLOGUER SEGUR S.A.U és una empresa dedicada a la "Gestió del lloguer d'habitatges del client i gestió de cobrament. Índex: Actualitzador de Rendes de Contractes de Lloguer (ARCA)", pel treball dels seus socis durant anys, s'esforça a fomentar la innovació constant i en la millora contínua en matèria ambiental i de prevenció de la contaminació, amb la finalitat de ser una empresa més competitiva que ens permeti respondre a les necessitats generades pels nostres clients.

En LLOGUER SEGUR SAU entenem per Gestió mediambiental la forma d'actuació que garanteix la preocupació constant pel comportament mediambiental de l'organització i la seva millora contínua, així com la inclusió d'orientacions per a la preservació del mateix, a través de la gestió dels residus i de recursos i de fomentar en la mesura de les nostres possibilitats, les tècniques de reducció, reutilització i reciclatge que assegurin el control dels aspectes ambientals produïts.

El nostre objectiu és la plena satisfacció del client, i entenem que només ho podrem aconseguir a través d'una organització gestionada de forma racional i adequada a uns paràmetres de qualitat, Responsabilitat corporativa i medi ambient preestablerts.

El ferm propòsit de LLOGUER SEGUR SAU, és el compromís de complir i satisfer les necessitats dels nostres clients realitzant les millores contínues necessàries en totes les nostres actuacions, complint en tot moment amb els requisits del client, amb els legals i reglamentaris aplicables tant al nostre sector com als relacionats amb els nostres aspectes ambientals així com amb altres requisits que l'organització subscrigui.

A 25 d’Agost de 2015

Representant de la Direcció

Firma gerente

 

Adreça: Avenida de América, 18,  Madrid.

Códi PMA / Rev 01