POLÍTICA DE CALIDAD DE LLOGUER SEGUR S.A.U.

La Política de Qualitat de LLOGUER SEGUR S.A.U. es basa en els punts següents: Aquesta política està a disposició dels clients, proveïdors, empleats i del públic en general, i es fonamenta en el compliment dels requisits marcats a la norma UNE EN ISO 9001: 2008 i UNE ISO 20252: 2012 i en els següents compromisos adquirits, servint de marc de referència per establir els objectius de l'empresa.

LLOGUER SEGUR S.A.U. és una empresa dedicada a "Gestió del lloguer d'habitatges del client i gestió de cobrament. Estudi, desenvolupament i publicació d'Índex: Actualitzador de Rendes de Contractes de Lloguer (ARCA) ", enfocant el Sistema de Gestió de Qualitat com una manera d'organitzar la seva vida empresarial, fonamentant-lo en la qualitat dels seus processos, la millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió i la satisfacció del client.

En el nostre afany per aconseguir una major qualitat en els nostres serveis ens hem establert les següents màximes a complir:

Candado naranja Identificar i assegurar la satisfacció dels requisits dels nostres clients, empleats i altres grups d'interès basant-nos en un tracte sempre professional i confidencial per aconseguir un servei òptim i de qualitat ajustat a les seves necessitats.
Candado naranja Complir amb tots els requisits establerts pels nostres clients així com tots aquells de tipus legal aplicables en el camp de la qualitat que ens fossin requerits i altres que l'empresa subscrigui.
Candado naranja Comprometre a millorar de forma contínua la qualitat dels nostres serveis.
Candado naranja Fer compatible la present política amb la nostra política mediambiental i de conciliació laboral.
Candado naranja Creure en un futur millor de la nostra empresa, estudiant les variacions i situacions del mercat, així com la situació de la nostra competència en el sector.
Candado naranja Aconseguir una competitivitat elevada en els nostres mercats basada en la confiança i fidelització dels nostres clients.
Candado naranja Establir les accions de millora pertinents quan sigui necessari, després de l'estudi de la situació del mercat i de la nostra competència en el sector.
Candado naranja Establir les accions de millora involucrant als nostres treballadors, clients, proveïdors, i col·laborant si escau amb altres organitzacions.
Candado naranja Aconseguir una competitivitat elevada en els nostres mercats basada en la confiança i fidelització dels nostres clients.
Candado naranja Desenvolupar eficaçment els processos i activitats durant la prestació dels serveis i la gestió adequada dels recursos tècnics, humans i econòmics.
Candado naranja Estimular la professionalitat, formació, participació, comunicació i qualitat humana dels nostres empleats, així com l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir la implicació activa en aquesta causa.
Candado naranja Revisar periòdicament el SGC, per comprovar d'aquesta manera l'efectivitat del mateix. Per a l'aplicació efectiva d'aquests principis és absolutament necessari el suport als mateixos per part, tant de la plantilla de l'empresa, així com de proveïdors i clients.

A 26 de Octubre de 2015,
Representant de la Direcció

Firma gerente

Adreça: Avenida de América, 18,  Madrid

Codi / Rev 03