POLÍTICA RECURSOS HUMANS DE LLOGUER SEGUR S.A.U.

Confiança empresarial

Qualsevol relació se sosté sobre la confiança. En Lloguer Segur S.A.U, els pilars que sostenen aquesta confiança són: Integritat. Credibilitat. Respecte.

Des Lloguer Segur S.A.U, es permet a les persones realitzar el seu treball de manera correcta proporcionant-los la formació, els mitjans i els recursos adequats.

El compromís i els bons resultats es reconeixen i es premien.

Desenvolupament particular

L'èxit de Lloguer Segur S.A.U està directament relacionat amb l'esforç i els resultats dels seus empleats. Això implica que les contínues oportunitats de desenvolupament dels nostres empleats són molt importants per al creixement i millora tant dels empleats com de la companyia.

Lloguer Segur S.A.U té programes que identifiquen els coneixements i les habilitats que necessita enfortir cada empleat. Aquest objectiu es recolza amb un ampli ventall de cursos de formació, relacionats amb el nostre treball diari.

Lloguer Segur S.A.U està bolcat cap a la gestió i el desenvolupament. Això inclou identificar i formar les persones amb talent, oferint oportunitats als que poden i volen progressar en la seva carrera professional.

Lideratge

El lideratge en Lloguer Segur S.A.U es basa en característiques com ara la integritat, la visió i el comportament motivador. Això vol dir ser obert i transparent, valorant a les persones de l'organització que són un exemple i se senten orgulloses del que fan.

Lloguer Segur S.A.U avalua el potencial de líder mitjançant unes competències preestablertes, com ara la satisfacció dels clients, la satisfacció dels companys i els resultats.

Lloguer Segur S.A.U porta a terme una política activa orientada a la satisfacció dels treballadors i a retenir als empleats altament qualificats.

Beneficis socials

Unes bones condicions laborals són més que un bon salari.

Lloguer Segur S.A.U, després d'analitzar el mercat laboral, proporciona un paquet retributiu individualitzat. El nostre objectiu de que treballin amb nosaltres els millors vol dir que el paquet retributiu total ha de ser necessàriament competitiu.

Individualitzat.

Treball saludable

Des de Lloguer Segur S.A.U fomentem la seguretat, la salut i el benestar de tots els nostres empleats. Creant un ambient en el qual les persones puguin ser productives i creatives, amb humor i disposats a ajudar quan sigui necessari. En resum, un lloc en el qual els empleats se sentin a gust.

Responsabilitat social Corporativa

És principi fonamental de Lloguer Segur S.A.U, el reconeixement de dur a terme les seves activitats de manera responsable i sostenible amb tots els grups d'interès.

Des de Direcció, s'estableixen els següents principis, en els quals es basen les accions dutes a terme per la companyia:

- Fomentar un marc de relacions laborals, basat en la igualtat d'oportunitats, el respecte a la diversitat, la no discriminació i el desenvolupament personal.

- Donar suport, respectar i protegir els drets humans.

- Dur a terme els negocis de la companyia, amb honestedat i integritat, de manera professional, mantenint la imatge pública de l'empresa i la seva reputació.

- Fomentar iniciatives que promoguin una major responsabilitat mediambiental.

- Denunciar qualsevol forma de suborn o corrupció que es detecti en l'entorn laboral.

A 31 de Març de 2014

Representant de la Direcció

Firma gerente

Adreça: Avenida de América, 18,  Madrid

Codi PRRHH / Rev 00