Índex IMAV

L'índex del mercat del lloguer d'habitatge (IMAV) és una mesura que relaciona l'oferta puntual d'habitatges de lloguer i les recerques actives d'inquilins en un mercat local determinat. L'ha creat Alquiler Seguro, S.A., per la qual cosa també es coneix com a "Índex de mercat Lloguer Segur".

Es calcula segons l'expressió matemàtica:

formula indice imav formula indice imav

Per què serveix?

Aquest indicador mesura la pressió entre l'oferta i la demanda, en un mercat local, en un moment determinat, de manera que fluctua al llarg del temps i en funció de les característiques del mercat estudiat.

Com es mesura?

Un IMAV superior a 1 indica que la demanda és superior a l'oferta, de manera que les tensions sobre els preus són alcistes, mentre que un índex inferior a 1 indica que, com que l'oferta supera la demanda, els preus tendiran a baixar.

Els IMAV elevats, superiors a 2, provoquen bombolles de preus, mentre que els IMAV excessivament baixos poden provocar desànim en el mercat.

Classificació dels mercats segons l'IMAV

IMAV Classificació
0 < IMAV < 0,6 Mercat descoratjat Com que hi ha poca demanda relativa, els preus tendeixen a baixar, per la qual cosa els oferents corren el risc de descoratjar-se i buscar solucions fora del mercat.
0,6 < IMAV < 0,8 Mercat a la baixa Petits desajustos continuats fan que els preus tendeixin a la baixa.
0,8 < IMAV < 1,4 Mercat equilibrat Hi ha equilibri entre oferta i demanda. Característic de mercats sans i madurs.
1,4 < IMAV < 2 Mercado Alcista En mercats amb aquesta situació els preus tendeixen a pujar.
2 < IMAV Bombolla Les pressions alcistes derivades d'una excessiva demanda a què s'exposa el mercat poden provocar bombolles de preus.
>