POLÍTICA DE QUALITAT I GESTIÓ D’ACTIUS

ALQUILER SEGURO, S.A.U. és una empresa dedicada a Gestió del lloguer d’habitatges del client i gestió de cobrament. Gestió d’actius immobiliaris de clients. Estudis, desenvolupament i publicació de l’Índex Actualitzador de Rendes de Contractes de Lloguer (ARCA) Valoració automàtica d’immobles (AVM) i altres estudis”. El Sistema de Gestió de Qualitat i Gestió d’Actius es dirigeix cap a una manera d’organitzar la seva vida empresarial, enfocada en la qualitat dels seus processos, la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió, la satisfacció del client i el compliment dels requisits aplicables.

Amb l’objectiu d’obtenir els millors resultats, la Direcció d’ALQUILER SEGURO, S.A.U. ha apostat per la implementació i el manteniment d’un Sistema de Gestió de Qualitat i Gestió d’Actius, basat en les normes de referència UNE-EN ISO 9001:2015, UNE ISO 20252:2012 i UNE ISO 55001:2015, mitjançant la responsabilitat i la participació de tots els integrants d’ALQUILER SEGURO, S.A.U. i dels qui treballen en el seu nom.

En el nostre afany d’aconseguir una millor qualitat en els nostres serveis, ens hem proposat complir les màximes següents:

Complir amb els requisits i expectatives dels nostres clients, empleats i altres grups d’interès per consolidar la seva confiança en l’organització, basant-nos en un tracte sempre professional i confidencial per poder oferir un servei òptim i de qualitat ajustat a les seves necessitats.

Complir amb tots els requisits establerts per les parts interessades, així com tots aquells de tipus legal aplicables en el camp de la qualitat i la gestió d’actius, com els que ens fossin requerits i altres que l’empresa subscrigui.

Comprometre’ns a millorar de forma contínua la qualitat dels nostres serveis i la gestió dels actius.

Creure en un futur millor de la nostra empresa, estudiant les variacions i situacions del mercat, així com la situació de la nostra competència en el sector.

Assolir una competitivitat elevada en els nostres mercats basada en la confiança i fidelització dels nostres clients i la resta de parts interessades.

Establir les accions de millora pertinents quan es consideri, després d’haver realitzat un estudi de la situació del mercat i de la nostra competència en el sector.

Establir les accions de millora involucrant els nostres treballadors, clients i altres parts interessades, col·laborant, si escau, amb altres organitzacions.

Promoure bones pràctiques en qualitat i medi ambient en el desenvolupament de les activitats dels treballadors d’Alquiler Seguro, S.A.U.

Desenvolupar de forma eficaç els processos i activitats durant la prestació dels serveis i la gestió adequada dels recursos tècnics, humans i econòmics.

Estimular la professionalitat, formació, participació, comunicació, consulta i qualitat humana dels nostres empleats, així com l’adopció de les mesures necessàries per assolir la implicació activa en aquesta causa.

Seleccionar els nostres proveïdors mitjançant criteris de qualitat, realitzant avaluacions periòdiques per poder garantir la més alta qualitat en els serveis prestats i productes subministrats. Partint d’aquesta avaluació i sempre que no es produeixin disconformitats en els serveis prestats per aquests proveïdors, es mantindran com a proveïdors homologats.

L’esperit de millora contínua dels nostres processos i condicions de treball basada en l’anàlisi que ens permeti incrementar la qualitat dels serveis i productes oferts i la satisfacció del client, així com l’atenció a persones grans, superant les seves expectatives.

Revisar periòdicament el Sistema de gestió de Qualitat i Sistema de gestió d’Actius, per comprovar d’aquesta manera la seva efectivitat. Per a l’aplicació efectiva d’aquests principis, és absolutament necessari que siguin recolzats per part de la plantilla de l’empresa i dels proveïdors i clients.

Acollir i integrar Persones Grans als nostres valors d’equitat i solidaritat intergeneracional.

Fomentar la participació i integració social de Persones Grans.

Aquesta Política de Qualitat i Gestió d’Actius:

• Està englobada en l’estratègia d’ALQUILER SEGURO, S.A.U., els objectius del qual són ocupar una posició de lideratge en el seu sector i obtenir la satisfacció del client, oferint-li un valor que superi les seves expectatives.

• Constitueix el marc de referència per establir i revisar els objectius i les metes de Qualitat i la Gestió d’Actius d’ALQUILER SEGURO, S.A.U

• Està a disposició de totes les parts interessades que reclamin el seu coneixement, tant externament a través de la pàgina web www.alquilerseguro.es, com internament, sent comunicada a totes les persones que treballen per a l’organització o en el seu nom, amb el propòsit de fer-les conscients dels principis expressats, en especial, les seves obligacions individuals en matèria de qualitat, gestió d’actius i compliment de requisits legals d’aplicació. Per consegüent, és coneguda per cadascun dels membres d’ALQUILER SEGURO, S.A.U., els qui accepten la responsabilitat de complir-la i fer-la complir a tot el personal a càrrec seu.

• Es revisa de forma periòdica amb l’objectiu d’assegurar que en tot moment és apropiada al propòsit i context d’ALQUILER SEGURO, S.A.U. i al seu Sistema de Gestió de Qualitat i Gestió d’Actius, tot inspirant la direcció estratègica de la companyia.

A 13 d’octubre de 2023

Direcció General

Avenida de América, 18, Madrid.

>